Liitumisavaldus

Kui soovid oma äriidee elluviimiseks või juba tegutseva ettevõtte arendamiseks liituda inkubaatoriga, siis täida Liitumisavaldus. Vaatame selle läbi ja võtame Sinuga ühendust!  Millist toodet või teenust Sinu ettevõte pakub? Mis on selles uut ja põnevat?*

  Kes on Sinu kliendid ja kuidas Sa nendeni jõuad?*

  Kes on Sinu peamised konkurendid? Mis on Sinu konkurentsieelisteks nende ees?*

  Milline on investeeringuvajadus esimese müügini jõudmiseks? Mis on selle katteallikas?*

  Kes on Sinu meeskonnas? Milline on nende roll ja professionaalne taust?*

  Mida oled äriidee elluviimisel juba saavutanud?*

  Millist abi ootad inkubaatorilt?*

  Kas ja mis summas teile (teie ettevõttele või sellega seotud ettevõtetele) on jooksva eelarveaasta ja kahe eelneva eelarveaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi („VTA“), mille suhtes kohaldatakse Komisjoni määrust (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist VTA suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1-8), või muid VTA-d käsitlevaid määrusi? Kontrolli VTA jääki https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi*

  Kust kuulsid Loomeinkubaatorist?*